Amorgos.nl

Op Amargos.nl ben je op het juiste adres voor leuke zeilvakanties. Het zeilen doe je het liefst in zonnige, tropische en mooie plekjes zoals bijvoorbeeld het ijsselmeer en de waddenzee. Heb je interesse om te zeilen op kajuitjachten? Dan is dit tevens de juiste website voor jou. Op Armargos.nl worden op diverse manieren zeilvakanties aangeboden aan zeilliefhebbers. Naast de bekende meezeilvakanties, jachtverhuur, zeilervaringstochten en flottieljes in de zon, kun je op deze website tevens terecht voor cursussen om te leren (zee)zeilen, theoriecursussen en CWO erkende kajuitzeil opleidingen. Dit is dan wat deze organisatie unieke maakt. Amorgos beschikt tevens over bekwame en enthousiaste schippers, instructeurs en flottieljeleiders. Deze mensen krijgen een uiteenlopende opleiding en werken gemiddeld vier tot zes weken aaneengesloten in het buitenland. Hierdoor blijven zij erg gemotiveerd en enthousiast en willen zij een optimale bijdrage leveren aan het vakantieplezier van de Amorgos klanten. Amorgos streeft er naar om al haar klanten een prettige zeilvakantie te bezorgen. Dit doet de organisatie door goede service, voorlichting en producten te leveren welke verzorgd worden door enthousiaste, professionele zeezeilers. Amorgos is, als enige zeilorganisatie, zowel aangesloten bij ANVR, SGR, CFR als CWO.

Over Amorgos

Organisatie Amorgos is de specialist in zeilvakanties, zeilcursussen, flottielje zeilen en verhuur van zeiljachten. De organisatie organiseert zeilvakanties op persoonlijke aanvraag voor gezinnen en voor groepen. Dat doet de organisatie met Nederlandse schippers, flottieljeleiders en zeilinstructeurs die worden opgeleid op het IJsselmeer of in Griekenland. De schippers, flottieljeleiders en zeilinstructeurs komen alleen in aanmerking door Amorgos opgeleid te worden als ze al ervaring hebben met zeilen, ervaring hebben met lesgeven (didactiek) en blijk geven goed met groepen mensen om te kunnen gaan. Je moet dus goede sociaal-communicatieve vaardigheden bezitten.


Betrouwbaarheid en privacy

Organisatie Amorgos hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. De persoonlijke gegevens worden met zorgvuldigheid en betrouwbaar behandeld. Alle persoonlijke informatie van klanten worden veilig opgenomen in een klantenbestand om gevraagde reis- of cursusinformatie toe te sturen. Gegevens die aan de organisatie zijn verstrekt worden nooit gedeeld en/of verkocht aan derden. Dit geld eveneens voor de gegevens van medereizigers en de schipper/flottieljeleider. De klanten van Amorgos kunnen altijd rekenen op betrouwbaarheid en zekerheid. Je kunt dus met een gerust hart een zeilvakantie of -cursus boeken bij Amorgos. Deze zeilorganisatie is als enige aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CWO organisaties. Deze organisaties bieden reizigers de meeste zekerheid. Op alle overeenkomsten (vakanties en cursussen) zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Amorgos en de SGR-regeling van toepassing. Daarnaast krijg je op internationale zeilvakanties tevens de garantie van het Calamiteiten reizen fonds.


Openingstijden

De openingstijden van Amorgos zien er als volgt uit: maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 17.00 uur op zaterdag van 7 juni tot en met 6 september: van 10.00 tot 16.00 uur


Contactgegevens Amorgos

Marina Muiderzand Marinaweg 10 1361 AC Almere Telefoon: 036 521 82 10 Fax: 036 521 82 19 [email protected] www.amorgos.nl


Stichting Garantiefonds Reisgelden

De organisatie is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Alle reizen die worden georganiseerd door Amorgos vallen onder de garantie van SGR. Deze garantie houdt in dat klanten verzekerd zijn van restitutie als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen afspraken niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Stichting Calamiteitenfonds Reizen De organisatie is tevens aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds reizen. Alle reizen die worden georganiseerd door Amorgos vallen onder de garantie van dit fonds. Dit houdt in dat klanten die deelnemen aan een georganiseerde reis: - (een deel van) hun reissom terugkrijgen indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgen als de organisatie als gevolg van een calamiteit, de reis moeten aanpassen of annuleren. Onder calamiteit wordt onder andere een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis verstaan.


Amorgos.nl Reviews

We hebben nog geen reviews. Voel je vrij om je ervaringen te delen en schrijf een review over Amorgos.nl.

Bezoek Amorgos.nl

Schrijf een review